Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se za svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi s određenom javnom politikom. Cilj je podizanje razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanje nedostataka i negativnih učinaka koje je potrebno pravodobno ukloniti.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13. i 85/15.) koji pravno obvezuje institucije na provedbu javnih savjetovanja, propisano je da tijela državne uprave savjetovanje s javnošću provode preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću e-Savjetovanja.

Obveza provođenja postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću propisana je Zakonom o procjeni učinaka propisa (NN, br. 44/17) koji uređuje postupak, dokumente, način godišnjeg planiranja normativnih aktivnosti, nadležna tijela, način savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja novih propisa te uključuje analizu njihovih mogućih koristi i troškova čime se doprinosi racionalnijem procesu kreiranja politika zasnovanom na dokazima.

Radi olakšavanja interakcije s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti te poticanja aktivnijeg sudjelovanja građana u javnom životu Vlada Republike Hrvatske usvojila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, kojim se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Arhiva

 

Postavke pristupačnosti