Pravni propisi

Područje službene statistike u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst) te provedbenim propisima donesenima na temelju tog zakona.

 

ZAKONI

 

PRAVILNICI

Europski statistički sustav reguliran je uredbama te drugim aktima Europske unije koji čine pravni okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika.

 

UREDBE EUROPSKE UNIJE

 

OSTALO

Postavke pristupačnosti