Povjerljivi podaci za znanstvene svrhe

Državni zavod za statistiku omogućuje znanstvenicima i znanstvenim organizacijama pristup statističkim podacima za svrhu provođenja znanstvenoistraživačkih aktivnosti. Pristup podacima uređen je u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i korištenju povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe (NN, br. 137/13.) te pravilima i internim procedurama kojima je svrha omogućiti primjenu načela statističke povjerljivosti.

Zahtjev za korištenje povjerljivih podataka za znanstvene svrhe (u nastavku teksta: Zahtjev) mogu podnijeti:

 • istraživački subjekti – pravne osobe upisane u registar znanstvenih organizacija pri nadležnome registarskom tijelu u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima ili pravne osobe koje se nalaze na popisu priznatih istraživačkih subjekata Europske komisije odnosno Eurostata koji provode statističke analize za znanstvene svrhe, u skladu s posebnim propisima EU-a
 • samostalni istraživači – znanstvenici upisani u registar znanstvenika pri nadležnome registarskom tijelu u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima koji samostalno podnose Zahtjev.

Zahtjeve razmatra Odbor za statističku povjerljivost Državnog zavoda za statistiku.

 

UVJETI ZA PRISTUP POVJERLJIVIM PODACIMA ZA ZNANSTVENE SVRHE

Pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe moguć je samo ako se ispune sljedeći uvjeti:

 • da je Zahtjev podnio istraživački subjekt ili samostalni istraživač
 • da je Zahtjev u cijelosti popunila i potpisala odgovorna osoba istraživačkog subjekta ili samostalnog istraživača koji podnosi Zahtjev
 • da je Zahtjev odobren
 • da su svi istraživači koji budu imali pristup povjerljivim podacima potpisali Izjavu o povjerljivosti
 • da je potpisan ugovor između Državnog zavoda za statistiku i istraživačkog subjekta ili samostalnog istraživača.

 

NAČIN PRISTUPA POVJERLJIVIM PODACIMA ZA ZNANSTVENE SVRHE

Pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe moguć je na jedan od sljedećih načina:

1. pristup podacima u ''sigurnoj'' sobi

U ''sigurnoj'' sobi omogućuje se pristup povjerljivim podacima kojima je onemogućena izravna identifikacija statističke jedinice. Smještena je u prostorijama Državnog zavoda za statistiku na lokaciji Branimirova 19 − 21, 10000 Zagreb. Rad u njoj dopušten je od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 sati.

2. pristup podacima ''na daljinu''

Pristupom podacima ''na daljinu'' omogućuje se pristup podacima koji su, osim što im je uklonjen izravni identifikator, zaštićeni metodom za smanjivanje rizika razotkrivanja statističke jedinice (anonimizirani podaci).

3. pristup podacima na prijenosnome mediju za pohranu podataka

Pristupom podacima na prijenosnome mediju za pohranu podataka omogućuje se pristup podacima koji su, osim što im je uklonjen izravni identifikator, zaštićeni metodom za smanjivanje rizika razotkrivanja statističke jedinice (anonimizirani podaci).

Pristupom podacima na prijenosnome mediju za pohranu podataka omogućuje se pristup standardnim bazama podataka sljedećih statističkih istraživanja:

 • Anketa o radnoj snazi (ARS)
 • Anketa o dohotku stanovništva (ADS)
 • Anketa o potrošnji kućanstava (APK)
 • Inovacijske aktivnosti poduzeća (INOV)
 • Godišnje istraživanje o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i kod pojedinaca (IKT-DOM).

Državni zavod za statistiku odlučuje o načinu pristupa povjerljivim podacima za znanstvene svrhe s obzirom na tražene podatke.

 

PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP POVJERLJIVIM PODACIMA

Zahtjev za korištenje povjerljivih podataka za znanstvene svrhe (u nastavku teksta: Zahtjev) podnosi se Državnom zavodu za statistiku, Službi za komunikaciju s korisnicima, na obrascu dostupnome na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku, pisanim putem ili e-poštom (skenirano).

Zahtjev mora biti ispunjen u cijelosti i mora ga potpisati odgovorna osoba istraživačkog subjekta ili samostalni istraživač. Prilozi koji se prilažu uz Zahtjev ne smiju biti stariji od 90 dana od dana podnošenja Zahtjeva. Istraživački subjekt ili samostalni istraživač odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka navedenih u Zahtjevu.

 

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Istraživači kojima se odobri pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe potpisuju Izjavu o povjerljivosti, kojom se obvezuju na zaštitu i povjerljivost podataka kojima pristupaju. Ona se podnosi na obrascu dostupnome na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

 

UGOVOR O KORIŠTENJU POVJERLJIVIH PODATAKA ZA ZNANSTVENE SVRHE

Ugovor o korištenju povjerljivih podataka za znanstvene svrhe sklapa se između Državnog zavoda za statistiku i istraživačkog subjekta ili samostalnog istraživača u roku od 15 dana od odobrenja Zahtjeva.

 

POSTUPANJE S POVJERLJIVIM PODACIMA ZA ZNANSTVENE SVRHE

Pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe omogućuje se istraživačima čija su imena navedena u ugovoru o korištenju povjerljivih podataka za znanstvene svrhe. Istraživački subjekt ili samostalni istraživač odgovaraju za poduzimanje svih potrebnih zakonskih i administrativnih mjera za zaštitu povjerljivih podataka koji su mu stavljeni na raspolaganje prema Ugovoru o korištenju povjerljivih podataka za znanstvene svrhe.

 

TROŠKOVI PRISTUPA, PRIPREME I OBRADE PODATAKA

Troškove pristupa, pripreme i obrade prema konkretnom Zahtjevu snosi istraživački subjekt ili samostalni istraživač koji traži pristup podacima, i to prema cjeniku Državnog zavoda za statistiku.

 

DOSTAVA IZLAZNIH PODATAKA KORISNIKU

Izlazni rezultati statističkih analiza provedenih u ''sigurnoj'' sobi i ''na daljinu'' provjeravaju se prije slanja korisniku kako bi se osigurala statistička povjerljivost. Korisniku se e-poštom dostavljaju rezultati koji ne omogućuju identifikaciju statističkih jedinica.

 

DOKUMENTI

 

OBRASCI

Postavke pristupačnosti