Javna nabava

Državni zavod za statistiku kao javni naručitelj obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi te za sklapanje ugovora i okvirnih sporazuma provodi odgovarajuće postupke nabave predviđene tim zakonom.

 

SUKOB INTERESA

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) objavljujemo da je Državni zavod za statistiku u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • ANA, proizvodni i trgovački obrt, vl. Viktorija Brković, Tarska 30B, Zagreb
  • AMFORA, obrt za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu, Anđelko Mandac, Dolac 2, Zagreb
  • ORA ADRIATICA d.o.o., Kruge 48, Zagreb

 

PLAN NABAVE

Plan nabave i njegove izmjene objavljeni su u skladu s člankom 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/17.) na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.

Arhiva:

 

REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora i njegove izmjene objavljeni su u skladu s člankom 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/17.) na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.

Arhiva:

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u skladu s člankom 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/17.) na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

Trenutačno nema objavljenih postupaka jednostavne nabave.

 

PROPISI

Postavke pristupačnosti