Europski statistički sustav

Europski statistički sustav (ESS) jest partnerstvo između statističkog tijela Europske unije, tj. Europske komisije (Eurostata) te nacionalnih statističkih ureda i drugih nacionalnih tijela koja su u svakoj državi članici Europske unije odgovorna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike. Osim država članica Europske unije, ESS uključuje i sljedeće države članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu: Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku.

Nacionalni statistički uredi koordiniraju aktivnosti na nacionalnoj razini i djeluju kao kontaktna točka za Europska komisiju (Eurostat) u vezi sa svim statističkim pitanjima pojedine države članice.

Osim Državnog zavoda za statistiku kao glavnog nositelja, diseminatora i koordinatora sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavnog predstavnika nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku, europsku statistiku u Republici Hrvatskoj razvijaju, proizvode te diseminiraju i drugi nositelji službene statistike.

Europska komisija (Eurostat) na svojim internetskim stranicama objavljuje popis nacionalnih statističkih ureda i drugih nacionalnih tijela odgovornih za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike.

Osnovna zadaća ESS-a jest pružiti korisnicima kvalitetne statističke podatke o Europskoj uniji kao cjelini te usporedive statističke podatke o njezinim državama članicama radi donošenja kvalitetnih odluka, ponajprije o politikama Europske unije.

 

PRAVNA OSNOVA

Sektorsko zakonodavstvo, koje detaljnije uređuje pojedina statistička područja, kao i ostali pravni akti koji uređuju pitanja važna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

 

EUROSTAT

Eurostat (Statistički ured Europske unije) na svojim internetskim stranicama nudi mnoštvo statističkih podataka koji su dostupni u predefiniranim tablicama, bazama podataka, publikacijama, metodologijama i na ostalim korisnim poveznicama. Podaci, publikacije i informacije mogu se besplatno preuzimati 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, na sljedećim trima jezicima: engleskome, njemačkome i francuskome.

Korisnici mogu pronaći usporedive i usklađene podatke za pojedine zemlje članice Europske unije te agregirane podatke za Europsku uniju kao cjelinu, EU-15, EU-25 i eurozonu. Pristupiti se može i podacima zemalja članica EFTA-e (Švicarska, Norveška, Island i Lihtenštajn), zemalja kandidatkinja (Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska), izabranih novih nezavisnih država s područja bivšega Sovjetskog Saveza te podacima SAD-a i Japana.

 

EUROPEAN STATISTICAL DATA SUPPORT (ESDS) − POMOĆ KORISNICIMA

Eurostat prikuplja podatke nacionalnih statističkih ureda, objavljuje službenu harmoniziranu statistiku Europske unije, eurozone, zemalja članica i zemalja kandidatkinja te omogućuje usporedivu, pouzdanu i objektivnu sliku promjena u Europi.

Državni zavod za statistiku usko surađuje s Eurostatom. Osim dostavljanja naših nacionalnih podataka u Eurostat, također pomažemo korisnicima pri snalaženju u europskoj statistici i omogućujemo korisničku podršku na hrvatskom jeziku.

Omogućujući slobodan pristup podacima, Eurostat je u suradnji s nacionalnim statističkim uredima osnovao mrežu nacionalnih centara European Statistical Data Support (ESDS). Centar ESDS Državnog zavoda za statistiku pruža besplatnu uslugu koja korisnicima omogućuje jednostavniji pristup statističkim podacima na Eurostatovim internetskim stranicama. Kako biste se koristili uslugom ESDS-a, morate se registrirati. Ta usluga ne uključuje posebnu obradu podataka.

 

EUROSTATOVE INTERNETSKE STRANICE

Eurostatove internetske stranice omogućuju besplatan pristup svim statističkim bazama podataka i s njima povezanim elektroničkim publikacijama. Eurostatove baze podataka odnose se na Europsku uniju, države članice Europske unije, eurozonu, države kandidatkinje i države EFTA-e. Često sadržavaju i usporedive podatke o drugim važnim državama (SAD-u, Kanadi, Japanu, Rusiji itd.).

U dijelu ''Statistika'' podaci su organizirani prema pokazateljima politike Europske unije i po temama, uključujući detaljne osnovne informacije. Također se može koristiti opcija pretraživanja unošenjem bilo koje ključne riječi za tražene podatke.

 

PRIOPĆENJA

Najnoviji europski podaci objavljuju se u sklopu priopćenja koja obuhvaćaju europokazatelje (BDP, inflaciju, nezaposlenost itd.) i druge statističke teme (poljoprivredu, okoliš, socijalne teme, regije, istraživanje i razvoj itd.). U Kalendaru publiciranja mogu se naći predviđeni datumi objavljivanja publikacija i europokazatelja za cijelu godinu.

Eurostatova priopćenja mogu se pratiti i preko Twittera.

 

STATISTICS EXPLAINED

Svako područje statistike koje proizvodi Eurostat opisano je u jednome ili više statističkih članaka u Statistics Explainedu. Taj internetski alat stilski sličan Wikipediji jest enciklopedija o statistici Europske unije koja pruža više informacija povremenim i redovitim korisnicima, a ujedno je i statistički pojmovnik. Svaki statistički članak sadržava poveznice prema pripadajućim tablicama s podacima i publikacijama.

 

STATISTIČKA BAZA PODATAKA

Svi podaci koje prikuplja Eurostat dostupni su u statističkoj bazi podataka. Ona je pravi izvor informacija o državama članicama Europske unije i drugim ekonomijama. Uključuje i prethodno definirane tablice i tablice s detaljnim podacima koje možete kreirati prema svojim zahtjevima (odabirati pokazatelje i izdvojiti tražene podatke iz baze). Statistička baza podataka ima svoju tražilicu koja vam pomaže u pronalaženju svih podataka i sadržava ključnu riječ u naslovu ili opisu podataka.

 

PUBLIKACIJE

Eurostatove publikacije dostupne su besplatno na Eurostatovim internetskim stranicama u PDF formatu. Publikacije su organizirane po vrstama ili se mogu pretraživati po područjima u odjeljku za statistiku prateći izbornik ''Publikacije'' na lijevoj strani internetske stranice.


BESPLATNA REGISTRACIJA

Kao registrirani korisnik Eurostatovih internetskih stranica možete primati elektroničke obavijesti o novim publikacijama odmah nakon njihova postavljanja na internetske stranice i pristupiti naprednim funkcijama u bazama podataka (prilagođivanje navigacijskog stabla, preuzimanje veće količine podataka (bulk download)).

Da biste se registrirali i/ili prijavili, pratite korisničku ikonu na internetskim stranicama.

 

DEMO TURE

Demo ture pokazuju kako da pretražujete Eurostatove internetske stranice te preuzimate podatke iz različitih Eurostatovih baza podataka.

 

KAKO PRISTUPITI PODACIMA

Općenitije podatke korisnici mogu pronaći u obliku predefiniranih tablica. Kompleksniji podaci mogu se pronaći u bazi podataka, u kojoj korisnici sami odabiru varijable i tako kreiraju izgled tablice. Istraživači imaju mogućnost pristupanja setovima mikropodataka. Kao pomoć u pretraživanju baza podataka Eurostat na svojim internetskim stranicama korisnicima nudi demoverzije kao pomoć u pretraživanju.

 

KORISNE POVEZNICE

 

KORISNIČKA PODRŠKA

Ako ne možete naći tražene informacije na Eurostatovim internetskim stranicama ili su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da posjetite stranicu za pomoć korisnicima. Korisničku podršku na hrvatskom jeziku vodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske u suradnji s Eurostatom.

Korisnička podrška pruža informacije o tome jesu li traženi podaci i informacije Europske unije dostupni te gdje se mogu naći na Eurostatovoj internetskoj stranici, pomaže pri verifikaciji podataka, pruža dodatne informacije o metodologiji te pomaže pri rješavanju tehničkih pitanja.

Radno vrijeme za korisničku podršku na hrvatskom jeziku:
ponedjeljak – petak, 8 – 16 sati

 

KONTAKT

Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
Ulica Frane Petrića 2/polukat, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0) 1 4806-154
Telefaks: +385 (0) 1 4806-148

On-line zahtjevi za informacijama:

 

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I PRAVO KORIŠTENJA

Osim ako se drugačije ne navodi, preuzimanje i umnožavanje Eurostatovih podataka i/ili dokumenata za osobnu upotrebu ili daljnju nekomercijalnu ili komercijalnu diseminaciju dopušteni su pod uvjetom da se Eurostat navede kao izvor podataka.

Za informacije o pravu korištenja za različite Eurostatove proizvode posjetite Eurostatove internetske stranice.

Postavke pristupačnosti