Etički kodeks državnih službenika

Etički kodeks državnih službenika uređuje pravila ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika i postupak u povodu podnesene pritužbe.

Građani i državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika Državnog zavoda za statistiku običnom ili elektroničkom poštom:

  • ravnatelju Državnog zavoda za statistiku
  • etičkim povjerenicima.

Rok za rješavanje pritužbe jest 60 dana od zaprimanja pritužbe. Ako podnositelj u tom roku nije dobio odgovor ili nije zadovoljan odgovorom, pritužbu može uputiti Etičkom povjerenstvu, neovisnom tijelu nadležnomu za promicanje etičkih načela u državnoj službi.

Kontakt

Etički povjerenici u Državnom zavodu za statistiku jesu gospođa Mira Talan i gospođa Lana Leljak.

E-adresa: etickipovjerenik@dzs.hr

Postavke pristupačnosti