Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 11. ožujka 2022.
GRAD-2022-3-2

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U 2021.

 

U 2021. izdane su 10 553 građevinske dozvole, što je za 12,2% više nego u 2020.

Za izdane građevinske dozvole u 2021. predviđena je vrijednost radova u iznosu od 31 916 210 tisuća kuna, što je za 13,6% više nego u 2020.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u 2021., predviđeno je građenje 16 654 stana, što je za 18,3% više nego u 2020.

U 2021.:

- prema vrstama građevina, 85,2% dozvola izdano je za zgrade, a 14,8% za ostale građevine

- prema vrstama građenja, 76,9% dozvola izdano je za novogradnju, a 23,1% za rekonstrukcije.

1. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

   Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
2020.  9 403 7 800 1 603 28 090 600 19 319 331 8 771 269 14 083 1 315 007
2021. 10 553 8 991 1 562 31 916 210 23 597 931 8 318 279 16 654 1 551 977
Indeksi
2021.
2020.
112,2 115,3 97,4 113,6 122,1 94,8 118,3 118,0

G-1. STRUKTURA BROJA IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA OD 2019. DO 2021. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

G-2. STRUKTURA PREDVIĐENE VRIJEDNOSTI RADOVA OD 2019. DO 2021. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

G-3. BROJ STANOVA U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE OD 2017. DO 2021.

G-4. KORISNA POVRŠINA STANOVA U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE OD 2017. DO 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I VRSTAMA GRADNJE U 2021.

Prema vrstama građevina Broj dozvola prema vrstama gradnje Predviđena vrijednost radova, tis. kuna
ukupno novogradnja rekonstrukcije ukupno novogradnja rekonstrukcije
Ukupno 10 553 8 119 2 434 31 916 210 25 318 570 6 597 640
Zgrade 8 991 6 912 2 079 23 597 931 19 010 180 4 587 751
Stambene 7 176 5 665 1 511 13 242 982 11 811 387 1 431 595
Nestambene 1 815 1 247 568 10 354 949 7 198 793 3 156 156
Ostale građevine 1 562 1 207 355 8 318 279 6 308 390 2 009 889
Prometna infrastruktura 508 330 178 3 550 292 2 418 761 1 131 531
Cjevovodi, komunikacijski i energetski vodovi 916 785 131 3 063 809 2 532 449 531 360
Složene građevine na industrijskim prostorima 39 29 10 829 376 710 409 118 967
Ostale nespomenute građevine 99 63 36 874 802 646 771 228 031

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U 2021.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 8 991 3 450 808 13 516 297
Nove zgrade 6 912 3 138 484 12 187 699
Stambene zgrade 5 665 1 984 811 6 213 344
S 1 stanom 3 698 755 879 2 362 552
S 2 stana 637 171 000 519 778
S 3 i više stanova 1 324 1 050 624 3 306 879
Zgrade za stanovanje zajednica 6 7 308 24 135
Nestambene zgrade 1 247 1 153 673 5 974 355
Hoteli i slične zgrade 107 110 301 381 974
Uredske zgrade 65 70 425 231 165
Zgrade za trgovinu na veliko i malo 127 136 492 748 550
Zgrade za promet i komunikacije 140 38 114 124 493
Industrijske zgrade i skladišta 303 459 982 2 851 352
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 117 158 174 704 485
Ostale nestambene zgrade1) 388 180 185 932 336
Dogradnja i nadogradnja2) 899 312 324 1 328 598
Stambene zgrade 696 136 267 416 586
Nestambene zgrade 203 176 057 912 012
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 1 180 - -
Stambene zgrade 815 - -
Nestambene zgrade 365 - -

1) Ova skupina obuhvaća zgrade za poljoprivrednu djelatnost, zgrade za vjerske obrede itd.

2) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTI ZGRADE, GRADNJE I BROJU SOBA U 2021.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 16 654 1 551 977 1 526 4 879 4 536 3 417 1 455 647 138 56
Stanovi u novim zgradama 15 401 1 443 404 1 361 4 498 4 171 3 203 1 374 613 130 51
Stambene zgrade 15 335 1 438 306 1 354 4 478 4 145 3 193 1 372 612 130 51
S 1 stanom 3 698 570 790 69 198 580 1 185 959 542 118 47
S 2 stana 1 274 131 920 59 243 403 378 144 36 7 4
S 3 i više stanova 10 363 735 596 1 226 4 037 3 162 1 630 269 34 5 -
Nestambene zgrade1) 66 5 098 7 20 26 10 2 1 - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 1 159 101 064 141 351 343 203 78 31 7 5
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 94 7 509 24 30 22 11 3 3 1 -

1) Pretežno nestambene zgrade

5. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA NASELJA, NAMJENI I KATNOSTI ZGRADE, OPREMLJENOSTI CENTRALNIM GRIJANJEM I KUHINJOM U 2021.

   Ukupno U stambenim zgradama U nestambenim zgradama1)
broj korisna površina, m2 ukupno s 1 stanom s 2 stana s 3 i više stanova
broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2
Ukupno 16 654 1 551 977 16 586 1 546 702 4 238 626 516 1 504 150 027 10 844 770 159 68 5 275
U gradskim naseljima 10 331 851 751 10 299 849 008 1 290 198 136 588 61 685 8 421 589 187 32 2 743
U ostalim naseljima 6 323 700 226 6 287 697 694 2 948 428 380 916 88 342 2 423 180 972 36 2 532
Prema broju katova u zgradi                        
Prizemnice 2 905 298 120 2 895 297 389 2 083 236 944 330 25 457 482 34 988 10 731
1 kat 4 174 540 480 4 154 538 494 1 964 346 175 952 96 819 1 238 95 500 20 1 986
2 kata 3 997 340 298 3 961 337 885 191 43 397 212 26 597 3 558 267 891 36 2 413
3 kata 1 621 116 404 1 620 116 329 - - 10 1 154 1 610 115 175 1 75
4 – 5 katova 1 694 109 145 1 694 109 145 - - - - 1 694 109 145 - -
6 – 8 katova 1 949 129 240 1 948 129 170 - - - - 1 948 129 170 1 70
9 i više katova 314 18 290 314 18 290 - - - - 314 18 290 - -
Broj stanova s centralnim grijanjem 9 798 923 597 9 763 920 898 2 464 379 976 614 64 408 6 685 476 514 35 2 699
Broj stanova s kuhinjom većom od 4 m2 16 226 - 16 159 - 4 159 - 1 473 - 10 527 - 67 -
Broj stanova s kuhinjom manjom od 4 m2 428 - 427 - 79 - 31 - 317 - 1 -

1) Pretežno nestambene zgrade

6. GRAĐEVINSKE VELIČINE ZGRADA I STANOVA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE (novogradnja i dogradnja) U 2021.

Županija Zgrade Stanovi
ukupno stambene nestambene broj korisna površina, m2
površina, m2 volumen, m3 površina, m2 volumen, m3 površina, m2 volumen, m3
Ukupno 3 450 808 13 516 297 2 121 078 6 629 930 1 329 730 6 886 367 16 654 1 551 977
Zagrebačka 311 012 1 588 243 137 347 421 778 173 665 1 166 465 1 015 99 716
Krapinsko-zagorska 89 811 383 207 36 694 114 569 53 117 268 638 272 28 941
Sisačko-moslavačka 54 419 221 536 22 266 71 070 32 153 150 466 124 14 345
Karlovačka 77 295 382 470 31 694 93 537 45 601 288 933 223 19 393
Varaždinska 127 589 558 668 54 020 167 347 73 569 391 321 327 41 014
Koprivničko-križevačka 75 785 312 806 26 551 85 222 49 234 227 584 210 18 405
Bjelovarsko-bilogorska 66 254 246 789 31 856 99 658 34 398 147 131 237 23 243
Primorsko-goranska 211 221 731 960 159 773 499 857 51 448 232 103 1 123 112 672
Ličko-senjska 41 241 171 927 21 744 67 234 19 497 104 693 168 16 195
Virovitičko-podravska 65 205 285 865 20 465 64 249 44 740 221 616 162 13 164
Požeško-slavonska 51 415 228 836 21 727 71 157 29 688 157 679 137 16 139
Brodsko-posavska 79 218 334 083 32 398 104 187 46 820 229 896 210 24 874
Zadarska 345 612 1 193 718 262 568 810 187 83 044 383 531 2 383 207 844
Osječko-baranjska  193 556 781 854 98 612 308 794 94 944 473 060 751 73 595
Šibensko-kninska 79 017 266 427 70 164 210 336 8 853 56 091 543 52 364
Vukovarsko-srijemska  83 854 365 070 31 597 100 405 52 257 264 665 164 21 677
Splitsko-dalmatinska 346 828 1 218 431 253 119 790 843 93 709 427 588 2 142 181 844
Istarska 361 820 1 200 192 281 560 868 303 80 260 331 889 1 906 212 170
Dubrovačko-neretvanska 79 268 280 129 52 812 162 660 26 456 117 469 350 39 056
Međimurska 170 500 845 851 68 151 204 211 102 349 641 640 387 51 170
Grad Zagreb 539 888 1 918 235 405 960 1 314 326 133 928 603 909 3 820 284 156

7. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA PO ŽUPANIJAMA U 2021.

tis.kuna

Županija Ukupno Zgrade Ostale građevine
stambene nestambene prometna infrastruktura cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi složene građevine na industrijskim prostorima ostale nespomenute građevine
Ukupno 31 916 210 13 242 982 10 354 949 3 550 292 3 063 809 829 376 874 802
Zagrebačka 1 854 535 799 849 897 141 55 562 63 006 21 130 17 847
Krapinsko-zagorska 866 921 224 933 502 091 85 498 34 579 995 18 825
Sisačko-moslavačka 833 719 130 866 237 366 183 893 183 332 79 685 18 577
Karlovačka 717 839 187 515 235 126 201 689 51 380 4 137 37 992
Varaždinska 1 099 748 299 521 584 404 66 806 55 415 89 482 4 120
Koprivničko-križevačka 1 174 798 181 922 468 403 435 653 43 584 38 558 6 678
Bjelovarsko-bilogorska 512 297 183 450 211 006 31 663 55 010 9 000 22 168
Primorsko-goranska 2 680 117 1 081 824 712 001 571 928 213 502 89 237 11 625
Ličko-senjska 526 580 126 157 124 568 58 380 21 770 187 262 8 443
Virovitičko-podravska 487 168 104 135 236 735 24 606 31 011 64 850 25 831
Požeško-slavonska 590 751 98 137 163 325 223 672 52 251 - 53 366
Brodsko-posavska 630 893 165 353 348 283 66 164 47 093 4 000 -
Zadarska 3 195 555 1 685 956 541 376 238 365 257 979 2 616 469 263
Osječko-baranjska 1 737 813 554 459 664 823 193 327 276 553 21 555 27 096
Šibensko-kninska 612 486 404 969 74 925 1 950 34 841 90 676 5 125
Vukovarsko-srijemska 953 669 172 447 518 538 94 825 101 317 51 223 15 319
Splitsko-dalmatinska 2 694 878 1 619 969 772 424 103 554 151 413 14 300 33 218
Istarska 3 337 681 2 072 292 860 562 129 856 242 129 1 000 31 842
Dubrovačko-neretvanska 1 160 899 381 258 264 450 172 198 316 407 - 26 586
Međimurska 1 523 718 348 138 659 355 204 725 297 159 - 14 341
Grad Zagreb 3 994 026 2 419 832 1 278 047 19 410 190 527 59 670 26 540
Bez lokacije županije1) 730 119 - - 386 568 343 551 - -

1) Građevine koje se prostiru preko područja dviju ili više županija

8. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I INVESTITORU PO ŽUPANIJAMA U 2021.

tis.kuna

Županija Ukupno Zgrade Ostale građevine 
ukupno fizičke osobe pravne osobe ukupno fizičke osobe pravne osobe ukupno fizičke osobe pravne osobe
Ukupno 31 916 210 9 309 408 22 606 802 23 597 931 9 298 896 14 299 035 8 318 279 10 512 8 307 767
Zagrebačka 1 854 535 481 278 1 373 257 1 696 990 481 131 1 215 859 157 545 147 157 398
Krapinsko-zagorska 866 921 249 212 617 709 727 024 249 122 477 902 139 897 90 139 807
Sisačko-moslavačka 833 719 117 212 716 507 368 232 117 212 251 020 465 487 - 465 487
Karlovačka 717 839 143 709 574 130 422 641 141 209 281 432 295 198 2 500 292 698
Varaždinska 1 099 748 311 207 788 541 883 925 308 281 575 644 215 823 2 926 212 897
Koprivničko-križevačka 1 174 798 169 456 1 005 342 650 325 168 684 481 641 524 473 772 523 701
Bjelovarsko-bilogorska 512 297 176 728 335 569 394 456 176 728 217 728 117 841 - 117 841
Primorsko-goranska 2 680 117 736 988 1 943 129 1 793 825 736 630 1 057 195 886 292 358 885 934
Ličko-senjska 526 580 116 828 409 752 250 725 116 828 133 897 275 855 - 275 855
Virovitičko-podravska 487 168 94 089 393 079 340 870 94 089 246 781 146 298 - 146 298
Požeško-slavonska 590 751 100 465 490 286 261 462 100 465 160 997 329 289 - 329 289
Brodsko-posavska 630 893 217 617 413 276 513 636 217 527 296 109 117 257 90 117 167
Zadarska 3 195 555 1 257 902 1 937 653 2 227 332 1 256 712 970 620 968 223 1 190 967 033
Osječko-baranjska 1 737 813 478 187 1 259 626 1 219 282 477 637 741 645 518 531 550 517 981
Šibensko-kninska 612 486 315 524 296 962 479 894 315 524 164 370 132 592 - 132 592
Vukovarsko-srijemska 953 669 214 109 739 560 690 985 214 109 476 876 262 684 - 262 684
Splitsko-dalmatinska 2 694 878 1 252 793 1 442 085 2 392 393 1 252 643 1 139 750 302 485 150 302 335
Istarska 3 337 681 1 433 329 1 904 352 2 932 854 1 433 254 1 499 600 404 827 75 404 752
Dubrovačko-neretvanska 1 160 899 359 311 801 588 645 708 357 977 287 731 515 191 1 334 513 857
Međimurska 1 523 718 313 461 1 210 257 1 007 493 313 461 694 032 516 225 - 516 225
Grad Zagreb 3 994 026 770 003 3 224 023 3 697 879 769 673 2 928 206 296 147 330 295 817
Bez lokacije županije1) 730 119 - 730 119 - - - 730 119 - 730 119

1) Građevine koje se prostiru preko područja dviju ili više županija

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.). Ta klasifikacija usklađena je s klasifikacijom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Classification of Types of Constructions – CC, final version).

Definicije

Građevine su s tlom povezani objekti  za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice, te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produžuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Marijana Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti